Az A-KGR által alkalmazott költségvetési szerkezet használata egyértelmű kapcsolatot biztosít a jelenlegi központi, Államkincstár által vezetett költségvetési törvény szintű előirányzat követés és az egyes költségvetések végrehajtó által nyilvántartandó (elemi előirányzat és ezen túlmenően keretgazdai mélységig is lemenő) költségvetések nyilvántartásai között. Biztosítva mind a központi előirányzat nyilvántartás felé az egyértelmű kapcsolatot, és emellett a beszámolási feladatok integrált elvégezhetőségén túl olyan mélységű analitikus nyilvántartási lehetőséget ad a költségvetés kezelők számára, amely egy pusztán főkönyvi struktúrára épülő nyilvántartás esetében nem megvalósítható.

A-KGR - Költségvetési modell
Altona Kft.
  2009,   Budapest

Copyright © Altona Kft. 2009.    Design by Bolka.