Több éves projektvezetési tapasztalattal a hátunk mögött informatikai projektek előkészítésében, lebonyolításában az elérhető és elfogadott módszertanok alkalmazásával állunk ügyfeleink rendelkezésére. Projektvezetési gyakorlatunk a PRINCE módszertanra alapszik, de megfelelő leszabással, átdolgozással tetszőlegesen kicsi projektekre is alkalmazhatóvá vált.

Az informatikai projektek előkészítési fázisában, a szerződéskötési folyamatban a majdani projekt menedzselési feladatok megfelelő megalapozásához is segítséget nyújtunk. Ezt a megfelelő mélységű és világosan értelmezhető Projekt Alapító Dokumentum elő és elkészítésével végezzük, melyben a majdani projekt minden lényeges eleme és paramétere rögzítésre kerül. Különös tekintettel, a projekt határaira, a leszállítandó termékekre, szolgáltatásokra, a projektszervezet felépítésére, valamint a projektszervezet hatékony működésére, az átadás-átvételi eljárás egzakt definiálására vonatkozóan.

A Projekt Alapító Dokumentum megfelelő mélységű kidolgozása egyben kulcsa is a sikeres projekt lebonyolításnak. A dokumentumot nem mint „szükséges rossz”-t, hanem mint a projekt alapvető biztosítékát értelmezzük. Véleményünk szerint az informatikai projektek sikertelenségének legfőbb oka a nem pontos feladat és hatáskör leszabályozásban, illetve az átadás-átvételi folyamat meghatározásának nem megfelelő voltában rejlik.

Mindegy, hogy a projekt előrehaladása során a rendszer megvalósítást milyen módszertan alapján végzik, a feladatok pontos meghatározása alapvetően fontos a siker érdekében. Metodológiánk segítségével sikeresen menedzselhetőek mind a strukturális, mind pedig az objektum orientált módszereket alkalmazó vagy akár az inkrementális fejlesztési projektek is.Altona Kft.
  2009,   Budapest

Copyright © Altona Kft. 2009.    Design by Bolka.