Az informatikai rendszerek kialakításának legfontosabb alapköve a kialakítandó rendszerrel szemben támasztott követelmények minél pontosabb definiálása. Ez a feladat rendkívül alapos szakmai ismereteket, valamint következetes felmérési elemzési munkát követel.

Az informatikai rendszerek megrendelőinek alapvető érdeke, hogy igényeiknek megfelelő rendszer birtokába jussanak. Ehhez azonban igényeiket olyan alapossággal és részletezettséggel kell megfogalmazniuk, ami elegendő kell legyen a rendszerek kialakítására képes szállítók pontos erőforrás, költség és méret becsléséhez. Bevált gyakorlat, hogy az igények feltárásához, megfelelő szintű dokumentálására szakcéget bíznak meg, hogy ennek nyomán a potenciális szállítók megalapozott, a tényleges igényekhez leginkább megfelelő optimális javaslattal tudjanak előállni.

Számos informatikai rendszer kialakításában részt vett kollégáink megfelelő tapasztalattal rendelkeznek az ilyen rendszer kialakítást megelőző igényfelmérési tevékenység elvégzéséhez, valamint az igények azonosítása után ezek megfelelően strukturált formában történő rögzítéséhez is. A szakmai gyakorlat szerint a tényleges igények azonosításához egyrészt az adott területet ismerő helyi szakemberekre van szükség valamint megfelelő technikákra, amelyek segítségével a rendszerelemzéshez szükséges információk állíthatók elő.

Vállaljuk informatikai rendszerek kialakításához szükséges igényrendszer (követelmény jegyzék) kialakítását, valamint igény esetén ezen igényrendszer alapján történő követelmény elemzést is, amely eredményeként olyan követelmény specifikáció készül el, mely alapját jelentheti a rendszertervezési folyamatnak. A követelmények azonosítása során nem elég önmagában a követelményeket definiálni, alapvető szükséglet ezen követelmények kielégítettségének méréséhez megfelelőségi kritériumokat is rögzíteni. Bár ezt funkcionális követelmények esetében nem egyszerű definiálni, mégis szükséges, ha nem a tesztelési folyamat során akarjuk „kitalálni”, hogy mit is kéne tudnia az adott funkciónak.

Sok esetben a megrendelő rendelkezik valamilyen strukturáltságú igényrendszerrel, amelyek az elvárások magas szintű megfogalmazását tartalmazzák. Fontosnak tartjuk, hogy a követelmény elemzési gyakorlatunk során előálló követelmény specifikáció egyértelműen tükrözze, hogy a megrendelő eredeti igényei milyen strukturált formában kerültek elemzésre, lebontásra, azonosításra, validálásra. Emellett mintegy a követelmények alátámasztásaként, a megismert folyamatok felső szintű összefoglalására, a kezelt bizonylatok, adatkörök ismertetésére is szükség van a mindezeket megalapozó és egységes alapként definiált fogalomrendszer definiálásával együtt.

Szinte minden rendszerelemzési/tervezési módszertan foglalkozik a követelmények definiálásának kérdésével. Az egyes módszertanok esetenként eltérő eszköztárat használnak arra, hogy azonosítsák az egyes követelményeket. Mindenesetre maguknak a követelményeknek a definiáltsága, egzaktsága nem módszertanfüggő dolog, mindegy, hogy milyen eszközök segítségével jut el oda az elemző. Eddigi projektjeink során a Volere követelmény elemzési gyakorlat leszabott technikáit alkalmaztuk sikeresen.Altona Kft.
  2009,   Budapest

Copyright © Altona Kft. 2009.    Design by Bolka.