Munkatársaink számos ISO 9001:2000 szerinti minőségirányítási rendszer kialakításában vettek részt, mely rendszerek máig sikerrel működnek. Ezen területen szerzett tapasztalatainkat az informatikai projektek minőségbiztosításában is alkalmazzuk. Bár egyre kevesebb azon informatikai szállítók száma, melyek nem rendelkeznek ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel, mégis rendkívül fontosnak tartjuk a projektek lebonyolítása során ezen szabvány alapvető elveinek érvényesülését.

Ennek nyomán a projektek minőségbiztosítási kérdése több szempontból is fontos momentum. Egyrészt a megrendelő oldalán lényeges a minőségirányítási rendszerek szakmai ismerete, hogy egy adott projekt kapcsán a szállító ez irányú tevékenységét megfelelő szinten értelmezni, értékelni, felügyelni lehessen. Nem szerencsés, ha a szállító saját minőségirányítási rendszerének dokumentálási gyakorlatát megpróbálja ráerőltetni a megrendelőre, aki esetleg nincsen felkészülve egy eddigi gyakorlatától gyökeresen eltérő dokumentálási gyakorlatra.

Ilyen esetekben elemi fontosságú, hogy a szállító minőségirányítási rendszerében alkalmazott gyakorlatot a projekt szintjén szükséges és elégséges, a projekt előrehaladást támogató dokumentálási gyakorlattá szabjuk le. Természetesen amennyiben az adott szabályozás hatékony és a megrendelő oldalán is alkalmazható, akkor a projekt során célszerű ezt felhasználni, de semmiképpen sem szabad erőltetni.

Tulajdonképpen a szállítói minőségirányítási rendszerek egyik minőségi mutatója, hogy mennyire képesek hatékony alkalmazhatóságra, leszabhatóságra egy konkrét projekt kapcsán úgy, hogy mindemellett megfelelő szabadságot biztosítsanak a különféle rendszer elemzési, tervezési, megvalósítási módszertanok alkalmazhatóságára.Altona Kft.
  2009,   Budapest

Copyright © Altona Kft. 2009.    Design by Bolka.